sheko6.jpg (44303 bytes)
由石澳道旁的上山小徑可直達山頂

sheko9.jpg (29769 bytes)
在山頂上望向北面方向

sheko8.jpg (20479 bytes)
這堨i看見整個石澳海灘和哥爾夫球場的景色

sheko7.jpg (30730 bytes)
在石澳山頂上,大浪灣在相中左下角

sheko4.jpg (52411 bytes)
這埵釩靮p的草地給降落用

sheko5.jpg (43104 bytes)
在石澳山頂上一班滑翔機師

sheko1.jpg (24584 bytes)
這個在石澳山頂上的山岥是適合玩滑翔機

sheko2.jpg (9801 bytes)
這埵釩雃h玩滑翔傘的人仕與你一起飛翔

Launch a PikeWR in Shek O (2760647 bytes)
在石澳山上放出隻Pike WR

Landing a Brisk III in Shek O Peak (4350355 bytes)
Brisk III 在石澳山上降落