RC Slope Soaring in Hong Kong
http://www.rcsail.com/forum/

深涌擬建哥爾夫
http://www.rcsail.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=112
Page 1 of 1

Author:  Y C Lui [ Mon May 03, 2004 9:29 am ]
Post subject:  深涌擬建哥爾夫

又少一個飛行場﹐唉.....
http://www.mingpaonews.com/20040503/__gba1.htm

Author:  Stanley [ Mon May 03, 2004 11:05 pm ]
Post subject: 

唔怪得師傳梁呢排學打高爾夫球,原來早已洞悉先機,轉定軚玩高球!

Author:  CM Cheng [ Thu Jun 03, 2004 12:53 pm ]
Post subject:  Update

http://appledaily.atnext.com/template/apple/art_main.cfm?sec_id=4104&showdate=20040603&art_id=4086929

Author:  Y C Lui [ Thu Jun 03, 2004 3:36 pm ]
Post subject: 

報紙話 "......深 涌 的 生 態 價 值 主 要 在 於 其 濕 地 環 境 , 孕 育 豐 富 多 樣 的 昆 蟲 和 一 些 淡 水 魚 類....."

係呀﹗塊濕地最近仲好受一種特別鳥類歡迎﹐呢種鳥好鍾意係度玩插水﹐好唔好叫政府將呢種鳥類納入保護範圍呀﹖

Author:  Guest [ Thu Jun 03, 2004 3:52 pm ]
Post subject: 

呢種"鳥"會唔會有頻臨絕種既危險先!

Author:  Y C Lui [ Thu Jun 03, 2004 4:17 pm ]
Post subject: 

深涌係呢種鳥類既天然棲息地﹐如果塊地無左﹐佢地會被迫遷徙到唔適合佢地生存既地方。呢種鳥類天生視力唔多好﹐所以成日誤認深涌D牛糞為獵物﹐如果佢地被迫遷至其它地方好似清水灣咁﹐肯定對個度既人或車構成危險﹐要佢地係D咁大壓力既環境下生活﹐佢地會好唔開心﹐唔想交配﹐最後絕種﹐你話政府係唔係要好好保護佢地 ?

Author:  CM Cheng [ Thu Jun 03, 2004 5:35 pm ]
Post subject: 

星期六冇乜風,不如入深涌掟飛機,順便探下 D 雀。

Author:  Stanley [ Thu Jun 03, 2004 6:53 pm ]
Post subject: 

D就絕種既雀今個星期六會飛去東龍島搵D新既凄息地,CM不如去東龍島睇雀啦!

Author:  Angus [ Fri Jun 04, 2004 10:30 am ]
Post subject: 

天文台預測今個星期六轉吹東風 3 級,不如改去高流灣。

Author:  Stanley [ Fri Jun 04, 2004 11:02 am ]
Post subject: 

不如去白腊灣,睇搵唔搵到個更好既東風場來練F3F。
去白腊灣比去高流灣還少一程船。可以在北潭涌搭的士直入白腊,然後步行20至30分鐘。
http://www.rcsail.com/forum/viewtopic.php?t=97

Author:  Stanley [ Sun Jan 16, 2005 10:28 pm ]
Post subject: 

今日入咗去深涌郊遊,順便去探吓村長,了解吓深涌最近的情況。入到去見到塊草地比以前整得更靚,平坦而且啲草剪得好短,無乜牛屎,放滑翔機真喺一流!不過、、、就見到多咗幾條高爾夫球桿,但無人打高爾夫球,靜到離奇,就連啊村長都無開門做生意。唉!香港有啲咁靚嘅地方,竟然這樣浪費真是可惜! :cry:
Image

Image

Image

Author:  Yeung [ Sun Jan 16, 2005 10:44 pm ]
Post subject: 

Hi Stanley,
Is the site no longer available to the public?

Author:  Stanley [ Sun Jan 16, 2005 10:59 pm ]
Post subject: 

聽隔離村屋村民講,話塊地是新鴻基的,只有新鴻基啲職員才可在這裏打高爾夫球,暫時無開放給公眾(可能政府唔發牌)。也不準公眾人士在這裏露營。唉!真浪費!

Author:  Stanley [ Mon Dec 26, 2005 10:08 pm ]
Post subject: 

今日去深涌遠足,順便探望村長,睇

Author:  Yeung [ Mon Dec 26, 2005 10:25 pm ]
Post subject: 

"好立克"啦

Yeung

Author:  Alex SO [ Tue Dec 27, 2005 12:47 am ]
Post subject: 

喂!Stanley 順便搞

Author:  ken [ Tue Dec 27, 2005 2:02 am ]
Post subject: 

我還有兩大卷橡根繩。最好在它老化前用完。

Author:  kin [ Tue Dec 27, 2005 11:38 am ]
Post subject:  DLG CONTEST

Can we have a contest at 15/22 Jan ?
Any good suggestion please let us know !
I really want to launch!!!!!!!!!!!!!!!

Author:  BigYeung [ Tue Dec 27, 2005 8:47 pm ]
Post subject: 

Long for the DLG event! Let 'Fling' away the bad events on searching and retreiving the F3F planes down below the valley before Chinese New Year.

Author:  Stanley [ Tue Dec 27, 2005 11:51 pm ]
Post subject: 

Most likely we will have the club's AGM on 22 Jan. So if there is a DLG contest, the earliest possible date is 5 Feb, but I would rather propose to hold the 60" F3F on 5 Feb., so DLG will be pushed even later, how about 19 Feb?
We will have a committee meeting to discuss all these events tomorrow night.

Cheers

Author:  CM Cheng [ Fri Jan 05, 2007 12:29 pm ]
Post subject: 

Update Jan 5, 2007. Quoted from Apple Daily News :

【 本 報 訊 】 已 劃 作 綠 色 地 帶 的 優 先 保 育 地 區 深 涌 , 最 近 被 人 違 例 用 作 高 爾 夫 球 場 。 揭 發 事 件 的 長 春 社 擔 心 高 球 場 的 運 作 會 破 壞 該 區 珍 貴 生 態 , 因 為 保 育 草 地 需 要 落 除 草 劑 , 影 響 附 近 溪 流 生 態 , 規 劃 署 稱 會 跟 進 調 查 。
深 涌 擁 有 珍 貴 生 態 , 該 處 的 河 溪 是 香 港 鬥 魚 的 棲 息 地 , 香 港 鬥 魚 只 在 新 界 北 區 、 大 埔 和 西 貢 有 紀 錄 , 也 是 本 港 唯 一 以 香 港 命 名 的 淡 水 魚 類 。 但 牠 們 的 生 境 近 年 來 一 直 飽 受 威 脅 , 原 因 是 發 展 商 多 年 前 買 下 深 涌 大 片 農 地 , 準 備 大 事 發 展 , 雖 然 政 府 已 修 訂 土 地 用 途 , 但 滋 擾 生 境 的 情 況 , 仍 不 時 發 生 。


規 劃 署 巡 查 無 發 現

上 星 期 初 , 長 春 社 發 現 有 人 在 深 涌 草 地 上 打 高 爾 夫 球 , 他 們 還 用 膠 條 圍 球 場 , 並 加 上 告 示 , 標 明 「 球 場 重 地 , 閒 人 免 進 」 。 長 春 社 高 級 公 共 事 務 主 任 李 少 文 指 出 , 政 府 已 於 去 年 把 該 片 土 地 劃 作 農 地 , 若 改 作 其 他 用 途 , 必 須 向 城 規 會 申 請 , 否 則 便 屬 違 法 。
規 劃 署 一 名 高 級 城 市 規 劃 師 稱 , 該 署 上 周 也 有 派 員 前 往 深 涌 , 但 沒 有 發 現 異 樣 。 如 果 有 證 據 顯 示 有 人 把 農 地 改 作 高 球 場 , 該 署 可 提 檢 控 。 規 劃 署 過 往 一 直 沒 有 足 夠 證 據 , 雖 然 現 場 外 貌 一 如 高 球 場 , 但 極 少 見 有 人 打 球 , 也 沒 有 任 何 廣 告 或 路 標 註 明 這 是 高 球 場 。


憂 毒 害 溪 流 淡 水 魚

李 少 文 擔 心 高 球 場 運 作 會 破 壞 深 涌 生 境 , 因 為 保 育 草 地 需 要 經 常 施 放 化 學 除 蟲 劑 , 毒 害 附 近 溪 流 的 淡 水 魚 及 其 他 生 物 : 「 如 果 政 府 連 深 涌 都 冇 法 子 保 護 , 點 樣 確 保 其 他 保 育 地 帶 生 境 唔 受 破 壞 ? 」

Author:  Yeung [ Fri Jan 05, 2007 2:50 pm ]
Post subject: 

So is it a good news or a bad one??

Page 1 of 1 All times are UTC + 8 hours
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/