Hong Kong RC Sailplane Forum 香港滑翔機發燒友論壇
http://www.rcsail.com/forum/

取消
http://www.rcsail.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2807
Page 1 of 1

Author:  Tuba88 [ 02 Nov 2017 04:09 pm ]
Post subject:  取消

聯賽日期修定
在過去的F3F比賽,我們經常遇到冇風、有雨或颱風的影響下比賽而要補取消!
有見及此,我們嘗試找一個方案能平行大家不論在比賽日、家庭日或請假的等問題。

方案一:
依舊不變,維持一年選15場。最多賽12場,比賽是不能延期的!

方案二:
每月第一星期日訂為正式比賽日,如因天氣問題不能比賽,當場CD可在賽前一日即星期六晚上六時正前決定是否延期,如CD決定延期,比賽日期將被延至後備日舉行。
所有比賽日期(包括正式和後備),都會在聯賽前預先公佈,正式比賽日一般是每月的第一個星期日,後備比賽日一般是每月的第三個星期日,但如與重要日子撞期,則會作適當調整。
每個比賽日期,都希望能夠相隔一周或以上,因為時間太接近,有些機友可能不能夠在短時間內請假或安排家庭日,希望兩星期的時間能讓大家有足夠時間安排!
如延期後亦因天氣問題而未能舉行比賽的話,當月比賽便被正式取消了!

投票於今天起至11月30日完結。

投票資格以過去三年曾參加香港F3F聯賽為準則。
留意即係記名投票。

投票結果以投票總人數的佰份比去計算,即明年比賽日以較多人選擇的方案去定比賽日期!

請出post投(1)或(2)便可!

Author:  CM Cheng [ 02 Nov 2017 04:13 pm ]
Post subject:  Re: 有關2018年聯賽日期修訂之投票

(2)

Author:  donny [ 02 Nov 2017 04:19 pm ]
Post subject:  Re: 有關2018年聯賽日期修訂之投票

方案一 :方案二 :
CM Cheng
Donny

Author:  Stanley [ 02 Nov 2017 06:49 pm ]
Post subject:  Re: 有關2018年聯賽日期修訂之投票

方案一 :
Stanley

Author:  Swallow [ 02 Nov 2017 07:01 pm ]
Post subject:  Re: 有關2018年聯賽日期修訂之投票

方案2
Sunny

Author:  Ray Leung [ 02 Nov 2017 07:37 pm ]
Post subject:  Re: 有關2018年聯賽日期修訂之投票

方案 2
Ray Leung

Author:  cmlau [ 02 Nov 2017 08:26 pm ]
Post subject:  Re: 有關2018年聯賽日期修訂之投票

方案二

Author:  Wing [ 03 Nov 2017 10:34 am ]
Post subject:  Re: 有關2018年聯賽日期修訂之投票

Simply an idea for merging the options together for everyone's consideration, wish helpful :o

Attachments:
S1.JPG
S1.JPG [ 213.08 KiB | Viewed 2939 times ]
S2.JPG
S2.JPG [ 181.87 KiB | Viewed 2939 times ]

Author:  ken28 [ 03 Nov 2017 11:03 am ]
Post subject:  Re: 有關2018年聯賽日期修訂之投票

方案 (二)

Author:  Tuba88 [ 03 Nov 2017 11:06 am ]
Post subject:  Re: 有關2018年聯賽日期修訂之投票

以上提議,留代下一任組長安排!
謝!!

Author:  CM Cheng [ 03 Nov 2017 11:17 am ]
Post subject:  Re: 有關2018年聯賽日期修訂之投票

CM Cheng wrote:
(2)


我唔記得我係副組長,唔應該投,我呢票取消。 :)

Page 1 of 1 All times are UTC + 8 hours
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/