Hong Kong RC Sailplane Forum 香港滑翔機發燒友論壇
http://www.rcsail.com/forum/

2013年度香港 F3F 聯賽安排
http://www.rcsail.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2324
Page 1 of 1

Author:  CM Cheng [ 19 Dec 2012 07:44 pm ]
Post subject:  2013年度香港 F3F 聯賽安排

1, 比賽日期
2013年聯賽將按新賽例,定下十五個比賽日,最多賽十二場,按以往可以成功舉行比賽的月份,選定以下的日期:

第一場: 一月十三日
第二場: 二月三日
第三場: 三月十日
第四場: 四月十四日
第五場: 六月九日
第六場: 六月三十日
第七場: 七月十四日
第八場: 七月二十八日
第九場: 八月十一日
第十場: 九月一日
第十一場: 九月二十二日
第十二場: 十月六日
第十三場: 十一月十日
第十四場: 十一月二十四日
第十五場: 十二月十五日

其他考慮因素包括:連續假期(考慮到很多朋友需要陪伴家人出外)、五月母親節、六月父親節、TR2013和台灣龍磐賽等。
非國際F3F賽不會考慮作改期遷就。若因天氣或風況問題比賽不能舉行,該比賽取消。


2, CD與工作人員 :
上年我們以出席率決定CD和工作人員,不過現在每人都有很高出席率,沒甚代表性,不如大家自己報名希望做那一場的CD啦!
CD方面要有F3F比賽流程和賽例的經驗。
副CD和工作人員方面,CD可以遲些再找人,但最好早些通知我。
每人最多做一次CD,但副CD和工作人員不限。


現時已經登記的CD名單:

第一場:(CD) CM Cheng, (Co-CD) Wing Wong, (Helper) Lai Kwong Leung
第二場:(CD) Li Man, (Co-CD) Kenneth Chan, (Helper) Tuba Wong
第三場:(CD) Kenneth Chan
第四場:(CD) Stanley Chan
第五場:(CD) KY Mak
第六場:(CD) Angus Lee
第七場:(CD) Ho Kwok Wai
第八場:(CD) Au Chi Fai
第九場:(CD) Leung Chi Sang
第十場:(CD) Albert Wong
第十一場:(CD) Wing Wong
第十二場:(CD) Donny Leung, (Co-CD) Sunny Tse, (Helper) CM Lau
第十三場:(CD) Cheung Wan Kin
第十四場:(CD) Philip Leung
第十五場:(CD) Clement Tsang

如果到2013年一月一號前還未夠CD,則會以2012年聯賽總成績由第一名開始順序填入。 :twisted:


3, 2013年度組隊名單
請重新登記2013年的組隊名單,第一場比賽以後將不再接受登記。

現時已經登記的組隊名單:

MOS Tiger - CM Cheng, Alex So, Johnson Yeung
TKO EAGLE - Li Man, Kenneth Chan, Tuba Wong
RC Pro-Wings - Wing Wong, Dennis Chan, Albert Wong
RC Pro-Speed - Leung Chi Sang, Leung Chi Wah, Chan Kwok Wai
AKFF - Angus Lee, Au Chi Fai, Cheung Wan Kin
RC Pro-Devil - Donny Leung, Sunny Tse, CM Lau
Triple King - Ken Ko, Ray Leung, Lai Kwong Leung
SMP - Stanley Chan, KY Mak, Choi Wing Pong

Author:  Albert [ 19 Dec 2012 07:57 pm ]
Post subject:  Re: 2013年度香港 F3F 聯賽安排

5月唔飛既??

Author:  Kenneth Chan [ 19 Dec 2012 07:57 pm ]
Post subject:  Re: 2013年度香港 F3F 聯賽安排

TKO EAGLE - Li Man, Kenneth, Tuba

第二場工作人員 - (CD) Li Man, (Co-CD) Kenneth, (Helper) Tuba

Author:  Albert [ 19 Dec 2012 08:03 pm ]
Post subject:  Re: 2013年度香港 F3F 聯賽安排

第十場: 九月一日 .... 我做 CD

第九場: 八月十一日 .... Kolosun CD

第十一場: 九月二十二日 .... Wing Wong CD

RC Pro-Wings : Wing Wong, Dennis Chan, Albert Wong
RC Pro-Speed : Kolosun, Ah Wah, DC Wai

Author:  CM Cheng [ 19 Dec 2012 08:12 pm ]
Post subject:  Re: 2013年度香港 F3F 聯賽安排

Albert wrote:
5月唔飛既??畀時間你補機! :twisted:

其實都係睇數據,五月係最少賽到的月份,當然天氣無人估到,可能今年五月全靚東風都未定! :lol:

Image

Author:  Albert [ 19 Dec 2012 08:23 pm ]
Post subject:  Re: 2013年度香港 F3F 聯賽安排

CM Cheng wrote:
Albert wrote:
5月唔飛既??畀時間你補機! :twisted:

其實都係睇數據,五月係最少賽到的月份,當然天氣無人估到,可能今年五月全靚東風都未定! :lol:

Image


就跟統計啦! 謝謝CM組長資料提供!

Author:  Angus [ 19 Dec 2012 10:08 pm ]
Post subject:  Re: 2013年度香港 F3F 聯賽安排

AKFF - Angus, Kin and F Fai

I want to be the CD of the 6th Match.

Author:  Swallow [ 19 Dec 2012 11:24 pm ]
Post subject:  Re: 2013年度香港 F3F 聯賽安排

Reserve Race 12 for Team Devil please.

Author:  CM Cheng [ 20 Dec 2012 02:41 am ]
Post subject:  Re: 2013年度香港 F3F 聯賽安排

Swallow wrote:
Reserve Race 12 for Team Devil please.


咁係你做CD 還是CM Lau 還是Donny呢?

Author:  Swallow [ 20 Dec 2012 09:53 am ]
Post subject:  Re: 2013年度香港 F3F 聯賽安排

當然由我最尊敬的Donny 老師負責做CD, 我做副, 向CM Lau 做助手, 谢谢你!

Author:  CM Cheng [ 02 Jan 2013 10:02 am ]
Post subject:  Re: 2013年度香港 F3F 聯賽安排

未有人認投的CD,已按2012年名次順序填入,如果你不能擔當,請自行找其他人代替,並預先通知我。

Author:  小廣 (IQ博士) [ 02 Jan 2013 12:02 pm ]
Post subject:  Re: 2013年度香港 F3F 聯賽安排

今年人腳齊,當然要登記啦!

Triple King - Ken Ko, Ray Leung, Lai Kwong Leung

Author:  Ah Pong [ 05 Jan 2013 06:12 pm ]
Post subject:  Re: 2013年度香港 F3F 聯賽安排

SMP 登記 !

Same members: Stanley, Mak and Pong.

Page 1 of 1 All times are UTC + 8 hours
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/