RC Slope Soaring in Hong Kong
http://www.rcsail.com/forum/

F3F最速口訣
http://www.rcsail.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=1499
Page 1 of 1

Author:  CM Cheng [ Tue Dec 02, 2008 6:16 pm ]
Post subject:  F3F最速口訣

有無人記得 :idea: :?:

Author:  Stanley [ Tue Dec 02, 2008 8:08 pm ]
Post subject: 

C.M. 你指是什麼口訣?

我自已就無必勝口訣,但當然有祕密心經!一路唸經一路飛,架機就會越飛越快架啦! :lol: :lol: :lol:

Author:  Ah Pong [ Wed Dec 03, 2008 6:31 pm ]
Post subject: 

:P :P
The first 口訣 :

Law doa tau ko, chow yau tau chok.

:wink: :wink:

Author:  donny [ Thu Dec 04, 2008 11:07 pm ]
Post subject: 

Ah Pong wrote:
:P :P
The first 口訣 :

Law doa tau ko, chow yau tau chok.

:wink: :wink:


Law ng doa ko dou, chow mo tau chok........

Author:  Ah Pong [ Thu Dec 04, 2008 11:15 pm ]
Post subject: 

:? :?

Second 口訣 :

Law doa tau chok, ga gay chow fa !!

8) 8)

Author:  Angus [ Fri Dec 05, 2008 12:00 am ]
Post subject: 

guo wan zun, chow ng wui cut...

Author:  Stanley [ Fri Dec 05, 2008 12:43 am ]
Post subject: 

你地講咁多似深難明的口訣有無用架! :? :?

我無口訣,但有佛地摩心經,易記易明!

"最佳方法增取頭高、準確到位轉向、保持機速、減少迎風時間"

唸此心經,要靜、忍,其他有意扞擾聲音,充耳不聞!

Author:  K.Y.Mak [ Fri Dec 05, 2008 10:12 am ]
Post subject: 

Ah Pong wrote:
:P :P
The first 口訣 :

Law doa tau ko, chow yau tau chok.

:wink: :wink:


Ah pong,

你呢啲口訣都唔一定準:

我間中都見到有高度,但冇頭速嘅情況 :roll:

Author:  K.Y.Mak [ Fri Dec 05, 2008 10:17 am ]
Post subject: 

Stanley wrote:
唸此心經,要靜、忍,其他有意扞擾聲音,充耳不聞!


呢句心經、睇黎 Ah Pong 做唔到 :lol:

Page 1 of 1 All times are UTC + 8 hours
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/